Visie van de sparrende coach

De mens is voortdurend in beweging. Het leven zelf en onze drang naar ontwikkeling zorgen daarvoor. We zijn continue op zoek naar grip, maar als we eenmaal grip hebben en daarvan voldoende hebben genoten zoeken we nieuwe groeiruimte. Ook het leven zelf (huwelijk, dood, geboorte) verstoort onze balans en wij worden gedwongen om ons te heroriënteren en aan te passen aan veranderende omstandigheden.
Wij ervaren een probleem als het te lang duurt voordat we een gevoel van grip hebben of als we ons belemmerd voelen in het creeren van groeiruimte.

Het doorbreken van een status quo in het leven gaat meestal gepaard met emoties en het ontstaan van nieuwe behoeften. Voor het delen en het ontladen van die emoties en het vervullen van die behoeften kun je terecht bij partner, (nieuwe) vrienden, familie. Als behoeftes echter niet vervuld worden en emoties overgaan in een gevoel van hulpeloosheid, frustratie of zelfs radeloosheid door het onvermogen een nieuwe balans te vinden, kan professionele hulp wenselijk worden.

Volgens deze visie ontstaat een probleem als er een gevoel van beweging ontbreekt. Danwel de beweging van groei in jezelf vanwege het uitblijven van aanpassing aan veranderde omstandigheden ( er is wel groeiruimte maar geen groei) danwel de beweging van buiten waardoor de uitdaging uitblijft en de behoefte tot ontwikkeling niet wordt bevredigd (er is wel groei, maar geen groeiruimte).


Missie van de sparrende coach

De missie van “de sparrende coach” is deze mens weer in beweging te brengen zodat er groei danwel groeiruimte onstaat en iedereen zijn innerlijke vrijheid kan ervaren.

Vanuit innerlijke vrijheid kunnen mensen ten volle zichzelf zijn, hun passie ontdekken en hun dromen volgen.

“De sparrende coach” gunt iedereen deze ruimte en vrijheid en is er van overtuigd dat mensen vanuit dat gevoel in harmonie en respect met elkaar kunnen leven.
Provocatieve therapie – coaching – workshops – trainingen

Poelgeesterweg 27
2341 NM Oegstgeest
telefoon: 06 14 350 718
mail naar Jacqueline Vergeer