NLP (Neuro Linguistisch Programmeren)

Wat is NLP?

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een methode ontwikkeld om het gedrag en de overtuigingen van een persoon te beïnvloeden en te wijzigen (volgens het woordenboek van de Psychologie). Deze techniek is het resultaat van een houding en denkwijze. Dus NLP is een techniek, en een houding van model-leren die het mogelijk maakt continue nieuwe technieken te ontwikkelen.

NLP is één van de snelst groeiende en praktische persoonlijke ontwikkelings methoden in de wereld. Door het gebruik in onderwijs, bedrijven, coaching en therapie wordt de waarde van NLP onderschreven in de dagelijkse praktijk. Het gaat over persoonlijke ontwikkeling, communicatie en het opheffen van persoonlijke blokkades.

Door de combinatie van een houding en een methode die er al vanaf begin 1970 is, heeft zich een grote hoeveelheid van effectieve technieken verzameld die je communicatie en invloed kunnen verbeteren. Richard Bandler en John Grinder begonnen te onderzoeken wat is het "verschil dat het verschil maakt" tussen excellent gedrag en niet excellent gedrag.

“Psychology Today” schrijft over NLP: “NLP cannot be dismissed as just another hustle. Its theoretical underpinnings represent an ambitious attempt to codify and synthesize the insights of linguistics, body language, and the study of communications systems.”

De mens handelt vaak alsof zijn ervaringen van de werkelijkheid gelijk zouden zijn aan de werkelijkheid zelf. De menselijke ervaring wordt echter beperkt door de waarneming. De waarnemingsorganen werken als een groep filters die de input van buiten vertalen tot een innerlijke ervaring. Als zodanig kunnen iemands ervaringen nooit hetzelfde zijn als de werkelijkheid waarvan zij zijn afgeleid.

Om zijn ervaringen met anderen te delen maakt de mens gebruik van communicatie. Dit gebeurt veelal door het gebruik van taal. Taal werkt op zijn beurt ook weer als een filterend hulpmiddel om innerlijke ervaringen te vertalen tot beperkte externe ervaringen. De processen waarmee en waardoor de mens zijn ervaringen via taal en zintuigen filtert en vormt is het gebied waar NLP zich in beweegt.

NLP biedt praktische technieken die je toegang verschaffen tot de werkelijkheid van:

• Weet wat je wilt. Zorg dat je een duidelijk idee hebt van de gewenste uitkomst van een situatie.
• Wees alert en houd je waarneming scherp, zodat je opmerkt wat je krijgt.
• Wees zo flexibel om de dingen anders te doen totdat je krijgt wat je wilt.

NLP wordt o.a. gebruikt:

• Voor persoonlijke en zakelijke ontwikkeling
• Om door middel van bewust taalgebruik de innerlijke beleving van jezelf en van anderen te veranderen, cq   aan te passen
• Om intenser contact en rapport op te bouwen met iedereen.
• Om bewust en effectief gebruik kunnen maken van non-verbale communicatievaardigheden.
• Om liefdevolle en zorgzame relaties op te bouwen
• Om krachtige ankers aan te brengen die onmiddellijk zelfvertrouwen, creativiteit, alertheid, enz oproepen.
• Om beter inzicht te krijgen in de dieptestructuur van iemands wereldmodel.

Wat zijn de toepassingsgebieden?

NLP wordt toegepast in individueel gebruik, in hulpverlening, leiderschap, opvoeding, onderwijs.

Terug

Provocatieve therapie – coaching – workshops – trainingen

Poelgeesterweg 27
2341 NM Oegstgeest
telefoon: 06 14 350 718
mail naar Jacqueline Vergeer